Kort om

Vi er tre ingeniørstudenter fra høyskolen i østfold som studerer til bachelor i maskinfag. Bachelorutdannelsen er en tre års utdanningsplan som ender det siste halvåret med et større prosjekt som spenner over 3 måneder. hovedoppgaven er å teste elevenes egenskaper for å jobbe i grupper og å fordype seg i et tema i sammarbeid med en bedrift. 

Oppgaven vi har valgt går ut på å kartlegge energiforbruket og energistrømmene i en av avdelingene i Brynild Gruppen sin fabrikk, for så å finne tiltak til hvordan dette energiforbruket kan minimeres.